ตัวอย่างข้อความการ์ดแต่งงาน

ตัวอย่างข้อความการ์ดแต่งงาน

การเขียนข้อความ การ์ดเชิญ งานแต่งงาน (รวมถึงกรณีพ่อแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต)

การ์ดแต่งงาน เป็นเสมือนตัวแทน กล่าวเชื้อเชิญบุคคลสำคัญ เปรียบเสมือนพยานแห่งรักของคุณ ซึ่งเป็นสาส์นบอกเล่าให้ทุกคนทราบถึงรายละเอียดของพิธีแต่งงานครั้งนี้ การ์ดแต่งงานหรือบัตรเชิญจึงปราการด่านแรก ที่สร้างความประทับใจแรกที่ผู้ร่วมงานสัมผัสได้ และรูปแบบการ์ดยังแสดงถึงเอกลักษณ์ของเจ้าบ่าวเจ้าสาว ครอบครัวทั้งสองฝ่าย เช่นความหรูหรา ความเรียบง่าย หรือความสดใส ความสนุกสนานเป็นกันเอง

การ์ดแต่งงาน จึงมีความสำคัญมากกว่าจดหมายแจ้งข่าว ในวาระสำคัญเช่นนี้ เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาอันมีค่าช่วงก่อนงานแต่งงาน ควรเตรียมรายละเอียดที่จะระบุในการ์ดแต่งงาน และวางแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

การเตรียมข้อมูลในการ์ดแต่งงาน และจำนวนการ์ด

ราย ชื่อบุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่ท่านต้องจัดพิมพ์การ์ด เช่น เริ่มจากประธาน(ถ้ามี) ชื่อ-สกุลเจ้าภาพ ฝ่ายเจ้าบ่าว-เจ้าสาว ชื่อ-สกุลเจ้าบ่าว-เจ้าสาว สถานที่จัดงาน รวมถึงงานหมั้น(ถ้ามี) ลักษณะการจัดเลี้ยง เช่น ค็อกเทล บุฟเฟ่ต์ หรือโต๊ะจีน และจำนวนการด์ที่ต้องใช้

ตัวอย่างข้อความการ์ดแต่งงาน

การเลือกรูปแบบการ์ดแต่งงาน

รูปแบบหรือวัสดุที่ใช้ทำการ์ดเชิญก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ เริ่มจากประเภทของการ์ดว่าคู่ของคุณต้องการแบบใด การ์ดสำเร็จรูป หรือการ์ดสั่งผลิตโดยเฉพาะ โดยที่คุณสามารถกำหนดรูปแบบได้เอง ชนิดของกระดาษที่พิมพ์ โทนสีของการ์ด และซองรูปแบบ และโทนสีตัวอักษรที่พิมพ์

การเตรียมรายชื่อแขกที่มาร่วมงาน

ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดรายชื่อแขกสำหรับพิมพ์ลงบนซอง สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ ความถูกต้องของข้อมูลบนการ์ด เช่นความถูกต้องของการสะกดชื่อ – สกุล รายชื่อแขกที่สำหรับพิมพ์ลงบนซอง การตรวจทานก่อนการพิมพ์ จึงควรทำอย่างพิถีพิถัน โดยช่วยกันทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเนื่องจากข้อมูลมักจะได้มาจากทั้งสองฝ่าย

สำหรับระยะเวลาการผลิตมักขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการ์ด จึงควรติดต่อกับผู้ผลิตการ์ดแต่งงานแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนวันแต่งอย่างน้อย 4 – 6 สัปดาห์ ที่สำคัญที่สุดคุณควรหาร้านที่ไว้ใจได้ในการพิมพ์การ์ดของคุณ ทั้งคุณภาพ ราคา และการตรงต่อเวลาสิ่งเหล่านี้ถือ เป็นสิ่งที่สำคัญในการเลือกหรือตัดสินใจการผลิตสาส์นรักของคุณครั้งนี้

สำหรับ รูปแบบการเขียนข้อความในการ์ดเชิญงานแต่งงานที่จะนำเสนอจากด้านล่างนี้ เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาตามความเหมาะสมของคู่บ่าวสาว แล้วแต่กรณี ข้อความอาจมีส่วนคล้ายคลึงกัน แต่จะไม่เหมือนกันทั้งหมด ให้คู่บ่าวสาวนำไปปรับแต่งข้อความ ให้เหมาะสมกับงานของแต่ละคู่ต่อไป

ชื่อบิดา-มารดาเจ้าสาว และ ชื่อบิดา-มารดาเจ้าบ่าว

มีความยินดีขอเรียนเชิญหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร
เนื่องในพิธีมงคลสมรส

ระหว่าง

นางสาว………………………. ~ นาย………………………………

ณ ห้อง……………………………….. โรงแรม……………………………………….

วันที่………………………………………..

เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีแห่ขันหมาก และ พิธีหมั้น
เวลา ๙.๓๙ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร
เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร
เวลา ๑๑.๓๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร

(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรอง
เนื่องในพิธีมงคลสมรส

ระหว่าง

นางสาว………(ชื่อเจ้าสาว)………….. ~ นาย………(ชื่อเจ้าบ่าว)…………..

ชื่อบิดาเจ้าสาว ชื่อบิดาเจ้าบ่าว
ชื่อมารดาเจ้าสาว ชื่อมารดาเจ้าบ่าว

ณ ห้อง……………………………….. โรงแรม……………………………………….

วันที่………………………………………..

เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีแห่ขันหมาก และ พิธีหมั้น
เวลา ๙.๓๙ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร
เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร
เวลา ๑๑.๓๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร

(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อบิดา-มารดาเจ้าสาว และ ชื่อบิดา-มารดาเจ้าบ่าว

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และ ประสาทพร
เนื่องในพิธีมงคลสมรส

ระหว่าง

นางสาว………………………. ~ นาย………………………………

ณ ห้อง……………………………….. โรงแรม……………………………………….

วันที่………………………………………..

เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๙.๐๙ น. พิธีรับขันหมาก หลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และประสาทพร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ขอเชิญร่วมรัปประทานอาหาร

(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อบิดา-มารดาเจ้าสาว และ ชื่อบิดา-มารดาเจ้าบ่าว

ขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ เนื่องในงานมงคลสมรส

ระหว่าง

นางสาว………………………. ~ นาย………………………………

ณ …………………………………………………………………………

วันที่………………………………………..

เวลา ๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๐๙ น. พิธีมงคลสมรส
เวลา ๑๒.๐๐ น. ฉลองมงคลสมรส ร่วมรัปประทานอาหาร

(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(กรณีที่จัดงานเช้า-เย็นคนละที่)

ชื่อบิดา-มารดาเจ้าสาว และ ชื่อบิดา-มารดาเจ้าบ่าว

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ และร่วมรัปประทานอาหาร
เนื่องในพิธีมงคลสมรส

ระหว่าง

นางสาว………………………. ~ นาย………………………………

ในวันที่………………………………………..

เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ บ้านเลขที่ ……………………………..
เวลา ๑๒.๐๙ น. ทำพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และประสาทพร
เวลา ๑๘.๐๐ น. ขอเชิญร่วมรัปประทานอาหาร (โต๊ะจีน) ณ ห้อง………………………………..

โรงแรม……………………………………….

(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ และร่วมรัปประทานอาหาร
เนื่องในพิธีมงคลสมรส

ระหว่าง

นางสาว………(ชื่อเจ้าสาว)………….. ~ นาย………(ชื่อเจ้าบ่าว)…………..

ชื่อบิดาเจ้าสาว ชื่อบิดาเจ้าบ่าว
ชื่อมารดาเจ้าสาว ชื่อมารดาเจ้าบ่าว
วันที่………………………………………..

เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ บ้านเลขที่ ……………………………..
เวลา ๑๒.๐๙ น. ทำพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และประสาทพร
เวลา ๑๘.๐๐ น. ขอเชิญร่วมรัปประทานอาหาร (ค็อกเทล) ณ ห้อง………………………………..

โรงแรม……………………………………….

(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(กรณีที่มีประธานและเจ้าภาพงาน / จัดงานเช้า-เย็นคนละที่)

ชื่อและตำแหน่ง (ประธาน)

ชื่อและตำแหน่ง (เจ้าภาพ)

ชื่อบิดา-มารดาเจ้าสาว และ ชื่อบิดา-มารดาเจ้าบ่าว

มีความยินดีขอเรียนเชิญหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร และร่วมรับประทานอาหาร
เนื่องในพิธีมงคลสมรส

ระหว่าง

นางสาว………………………. ~ นาย………………………………

วันที่………………………………………..

เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ บ้านเลขที่ ……………………………..
เวลา ๑๒.๐๙ น. ทำพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และประสาทพร
เวลา ๑๘.๐๐ น. ขอเชิญร่วมรัปประทานอาหาร (บุฟเฟ่ต์) ณ ห้อง……………………………….. โรงแรม……………………………………….

(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(กรณีที่มีประธานหรือเจ้าภาพเพียงอย่างเดียว / จัดงานเช้า-เย็นคนละที่)

ชื่อและตำแหน่ง (ประธาน หรือ เจ้าภาพ)

ชื่อบิดา-มารดาเจ้าสาว และ ชื่อบิดา-มารดาเจ้าบ่าว

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ และร่วมรัปประทานอาหาร
เนื่องในพิธีมงคลสมรส

ระหว่าง

นางสาว………………………. ~ นาย………………………………

ณ ห้อง……………………………….. โรงแรม……………………………………….

วันที่………………………………………..

เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ บ้านเลขที่ ……………………………..
เวลา ๑๒.๐๙ น. ทำพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และประสาทพร
เวลา ๑๘.๐๐ น. ขอเชิญร่วมรัปประทานอาหาร (บุฟเฟ่ต์) ณ ห้อง……………………………….. โรงแรม……………………………………….

(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อบิดา-มารดาเจ้าสาว และ ชื่อบิดา-มารดาเจ้าบ่าว

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ และร่วมรัปประทานอาหาร
เนื่องในพิธีมงคลสมรส

ระหว่าง

นางสาว………………………. ~ นาย………………………………

ณ …………………………………………………………………………

วันที่………………………………………..

เวลา 11.30 น. ร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)

(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อบิดา-มารดาเจ้าสาว และ ชื่อบิดา-มารดาเจ้าบ่าว

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองฉลองมงคลสมรส

ระหว่าง

นางสาว………………………. ~ นาย………………………………

ณ ห้อง……………………………….. โรงแรม……………………………………….

วันที่………………………………………..

เวลา 18.00 น. (ค็อกเทล)

(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

** ถ้าในกรณีที่ พ่อแม่แยกทาง เจ้าบ่าว-เจ้าสาวจะเขียนการ์ดอย่างไร? **

เชื่อ ว่าคงมีบ่าวสาวบางคู่ที่พ่อแม่แยกทางกันมานาน และรู้สึกกังวลว่าจะเขียนข้อความเรียนเชิญในการ์ดอย่างไร จะใส่ชื่อบุพการีท่านใดท่านหนึ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วย หรือใส่ชื่อทั้งสองท่านเหมือนกับรูปแบบการเขียนเรียนเชิญทั่วไปดี วันนี้เรามีคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ มาบอกค่ะ

ทั้งนี้หากคุณพ่อคุณแม่เลิกรากันด้วยดี ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร คุณสามารถใส่ชื่อทั้งสองท่านลงในการ์ดได้เหมือนปกติ แต่ถ้าจะให้ดีคุณควรเรียนขออนุญาตท่านทั้งสองก่อน ว่าจะใส่ชื่อทั้งสองท่านร่วมกันได้ไหม เพื่อความสบายใจของทั้งคุณพ่อและคุณแม่

แต่ในกรณีหากคุณพ่อคุณแม่เลิกรากันแบบมองหน้ากันไม่ติด แบบว่าถ้าเจอกันแล้วอาจจะมีปากเสียงกันนั้น ทางที่ดีควรปรึกษาท่านทั้งคู่ว่าจะใส่ชื่อท่านแบบไหนถึงจะเป็นที่พอใจของ ทั้งสองฝ่ายค่ะ เพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควร จึงทำให้ไม่มีรูปแบบตายตัว โดยอาจจะเป็นในรูปแบบเช่น จะให้ใส่ทั้งชื่อคุณพ่อคุณแม่ลงในการ์ดแบบปกติ หรือจะให้พิมพ์การ์ดแต่งงานแยกเป็น 2 ส่วน เช่น การ์ดในส่วนของคุณพ่อ ก็พิมพ์ชื่อคุณพ่อและภรรยาใหม่ (ถ้าแต่งงานใหม่) และการ์ดในส่วนของคุณแม่ ก็พิมพ์ชื่อคุณแม่และสามีใหม่ (ถ้าแต่งงานใหม่) อย่างนี้เป็นต้นค่ะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………

** ส่วนกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ของคู่บ่าว-สาว เสียชีวิตไปแล้ว จะเขียนการ์ดเชิญอย่างไร? **

ถ้าคุณพ่อและคุณแม่เสียชีวิตทั้งคู่ กรณีนี้นับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอีกเช่นเดียวกันค่ะ เพราะอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อ ในบางครอบครัวก็ถือในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ อาจจะไม่อยากให้ใส่ชื่อบุคคลที่เสียชีวิตแล้วลงในการ์ดเชิญ เพราะจะรู้สึกเหมือนเอาคนตายมาเชิญคนเป็นไปร่วมงานทำนองนั้นค่ะ ส่วนฝ่ายเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวที่เป็นลูกของผู้เสียชีวิต ก็ยังมีความรักและความเคารพท่านอยู่ตลอด ก็อยากจะใส่ชื่อเอาไว้ให้เป็นเกียรติและเป็นที่ระลึกกับตนเองและครอบครัวของ ผู้เสียชีวิต ในบางรายอาจใช้ชื่อของญาติหรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือแทน ก็เป็นการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งค่ะ

ส่วนในกรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตไปหนึ่งท่านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาว ส่วนใหญ่ก็จะลงชื่อบิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงท่านเดียว

ทั้งนี้ทั้งนั้นคู่บ่าวสาวคงต้องสอบถามและพูดคุยกับผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย เสียก่อน ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ แล้วตกลงกันโดยให้เป็นที่พอใจของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย และของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยค่ะ ซึ่งที่สุดแล้วหากว่าเรายืนยันจะใส่ชื่อ คงห้ามอะไรไม่ได้ เพราะเป็นงานแต่งงานของเรา แต่ยังไงก็พิจารณาที่ความพอใจและความเหมาะสมเป็นหลักค่ะ

ตัวอย่าง ข้อความที่ใส่ในการ์ดเชิญ กรณีที่ต้องการใส่ชื่อบิดา-มารดาที่เสียชีวิตไปแล้ว อาจจะเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้ เพราะจะดูไม่เหมือนเอาคนตายมาเชิญคนเป็นไปร่วมงานค่ะ

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ และร่วมรัปประทานอาหาร
เนื่องในพิธีมงคลสมรส

ระหว่าง

นางสาว………(ชื่อเจ้าสาว)………….. ~ นาย………(ชื่อเจ้าบ่าว)…………..
บุตรี                                             บุตร
ชื่อบิดาเจ้าสาว ชื่อบิดาเจ้าบ่าว
ชื่อมารดาเจ้าสาว ชื่อมารดาเจ้าบ่าว

วันที่………………………………………..

เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ บ้านเลขที่ ……………………………..
เวลา ๑๒.๐๙ น. ทำพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ และประสาทพร
เวลา ๑๘.๐๐ น. ขอเชิญร่วมรัปประทานอาหาร (ค็อกเทล) ณ ห้อง……………………………….. โรงแรม……………………………………….

(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

การ์ดแต่งงาน

ติดต่อ Roekchai Wedding

สรุป

หากคู่รักท่านใดอ่านแล้วสนใจ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดมากกว่านี้ สามารถติดต่อร้าน Roekchai Wedding ได้โดยตรงเลยนะครับ งานแต่งงานชีวิตหนึ่งจัดขึ้นหนึ่งครั้งทำออกมาให้ดีที่สุด อย่าลืมเลือกการ์ดแต่งงานที่ใช่ ให้คนที่เราอยากเชิญมาร่วมงานสำคัญครั้งนี้นะครับ

ติดต่อร้านค้า

Line ID: @roekchaiwedding

Website: https://roekchaiwedding.com/shop/

Email: roekchaiwedding@gmail.com

FB : https://www.facebook.com/AdminRoekchaiWedding

IG: roekchai_wedding

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *